Περί τυφλότητος: ένα αλληγορικό μυθιστόρημα
May 27, 2018
Το πρώτο Thess Band Fest έρχεται για να ξεσηκώσει τη Θεσσαλονίκη
May 31, 2018

Middle Earth stories: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης

Σύνταξη: Στεφανίδης Στέφανος

Μετάφραση: Τσαμουρλίδης Αλέξανδρος

English Version

Every story has an idea, an object, a weapon around which the whole plot and the whole fate of the world turn around. In the case of the Lord of the Rings and the Hobbit, this was the Rings of Power. The Rings however were much more than objects, weapons or ideas. They were the beginning of a new era for the Tolkien world, an era that would be shaped by their owners and the choices they would make upon their use.

The idea behind their creation

Although Celebrimbor forged the Rings to bring peace to the world, in the end he was fooled by Sauron and in return for his knowledge of craftsmanship and forging, he gave him the right to participate in the creation of the Rings. Only three were the Rings that Celebrimbor secretly forged himself for the greatest Elf lords, which fortunately Sauron did not know when he made the One Ring that controls everything else. Although this did not protect the Rings from the magic of the One, it enabled their users to perceive Sauron’s betrayal and to act in time and take them of their hands before the Dark Lord overtook the will of their minds.

You see Sauron’s plan from the very beginning was to create the Rings, give it to the greatest leaders of the Elves, and then create the One to control completely the Elves without the need of a devastating war. When he realized the existence of three Rings he did not know, Sauron became outraged and declared war against the Elves, managing to recover 16 Rings before being defeated by the combined forces of Gil-galad and the Númenoreans.

The gifts of Sauron

As you surely guessed, 7 of these Rings were given to the Dwarves in good faith while the other 9 to the Kings of Men. These 16 Rings offered their users great wealth, strength, they had no difference between them and the figure was clearly based on which race Sauron believed would succumb easier to their magic. Of course the Men, gullible as they were,  succumbed after a few hundred years, leading them to become the ringwraiths known as Nazgul. The Dwarves though, because of their strong nature, were able to resist the magic of the Rings and never did they succumb to the Dark lord nor did they become invisible when they wore them. The only negative was that year after year they were becoming incredibly greedy and that was the reason of their fall.

The Three Rings of the Elves

The Three Rings of the Elves never fell into the hands of Sauron. Unlike the other Rings, the Three Rings of the Elves were not created for war and destruction but to protect their people from evil. In the beginning, two of these were given to Gil-galad to protect them from Sauron and the third in the care of Lady Galadriel. Gil-galad gave one to Elrond and the other to Kirdan the shipbuilder just before the last alliance.

Let’s take a closer look at the rings

Narya

The Ring given to Kirdan by Gil-galad was called Narya or the Ring of Fire. It was a golden ring with a red ruby stone ​​crowned on it and was said to have the power to inspire hope from those who were around its owner while also protecting him from fatigue. Kirdan gave Narya to Gandalf when he understood the true purpose of his existence as a Maia from the lands of Valinor.

Nenya

The ring held by Galandriel is called Nenya or Ring of Water, it was made from Mithril and was crowned with a diamond. Nenya had the power to preserve and protect against evil and was the shield of Lothlórien against the influence of Sauron. Though it could not protect the capital of the Elves from the raids of the Orcs – since it was not made for war – it could weaken their will to stay and eventually drive them out of the forest.

Vilya

The Ring held by Elrond was called Vilya or Ring of the Air and was the mightiest of the Three Rings. Vilya was a golden ring crowned with a blue stone – probably a sapphire – and had the power to heal and preserve. With the power of Vilya, Elrond healed Frodo in Rivendell and he also kept his city as beautiful as it was the day it was built.

The One Ring

The One Ring was created by Sauron in the Mount of Doom and had all the powers of the other Rings increased proportionally, as well as some more. The main reason for its creation was for the Dark Lord to control the remaining Rings and thus the minds of their holders. To achieve this, the Ring would have been much stronger than the others. So, Sauron deposited a piece of himself within the Ring turning it into almost an extension of himself. The One Ring was golden and it did not have any stone or decoration on it but a spell that appeared if you put it in a fire. Those words read:

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all, and in the darkness bind them,
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

Κάθε ιστορία έχει μία ιδέα, ένα αντικείμενο, ένα όπλο γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η πλοκή και όλη η μοίρα του κόσμου της. Στην περίπτωση του Lord of the Rings αλλά και του Χόμπιτ, αυτή ήταν τα Δαχτυλίδια της Δύναμης. Τα Δαχτυλίδια όμως ήταν πολύ περισσότερο από αντικείμενα, όπλα και ιδέες. Ήταν η αρχή μίας νέας εποχής για τον κόσμο του Tolkien, μίας εποχής που θα διαμορφωνόταν από τους κατόχους τους και τις επιλογές που αυτοί θα έκαναν κατά χρήση τους.

Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία τους

Αν και ο Κελεμπρίμπορ σφυρηλάτησε τα Δαχτυλίδια με σκοπό να προσφέρει καλό στον κόσμο, εν τέλει ξεγελάστηκε από τον Σάουρον και σε αντάλλαγμα για τις γνώσεις του στην χειροτεχνία και στην σφυρηλάτηση, του έδωσε το δικαίωμα να συμμετέχει στην δημιουργία των Δαχτυλιδιών. Μόνο τρία ήταν τα Δαχτυλίδια που ο Κελεμπρίμπορ σφυρηλάτησε μυστικά μόνος του για τους μεγαλύτερους άρχοντες των Ξωτικών, κάτι που ευτυχώς ο Σάουρον δε γνώριζε όταν έφτιαξε το Ένα Δαχτυλίδι που ελέγχει όλα τα άλλα. Αυτό, αν και δυστυχώς δεν προφύλαξε τα Δαχτυλίδια από τη μαγεία του Ενός, έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες τους να αντιληφθούν την προδοσία του Σάουρον και να δράσουν εγκαίρως σταματώντας να τα φορούν πριν προλάβει ο σκοτεινός άρχοντας να τους θέσει υπό τον έλεγχό του.

Βλέπετε το σχέδιο του Σάουρον από την αρχή ήταν να δημιουργηθούν τα Δαχτυλίδια, να δοθούν στους αρχηγούς των Ξωτικών και έπειτα με τη δημιουργία τους Ενός να ελέγχει πλέον ολοκληρωτικά τα Ξωτικά δίχως την ανάγκη ενός καταστροφικού πολέμου. Όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη τριών Δαχτυλιδιών που δε γνώριζε, ο Σάουρον έγινε έξω φρενών και κήρυξε πόλεμο εναντίον των Ξωτικών κατορθώνοντας να ανακτήσει 16 Δαχτυλίδια προτού νικηθεί από τις συνδυασμένες δυνάμεις του Γκιλ-γκαλάντ και των Νουμενόριαν.

Τα δώρα του Σάουρον

Όπως σίγουρα μαντέψατε 7 από αυτά τα δώρισε στους Νάνους με αντάλλαγμα καλές σχέσεις και τα υπόλοιπα 9 στους ανθρώπους. Τα 16 αυτά Δαχτυλίδια προσέφεραν στους χρήστες τους μεγάλο πλούτο, δύναμη, δεν είχαν καμία διαφορά μεταξύ τους και το νούμερο βασίστηκε ξεκάθαρα στο ποια φυλή πίστευε ο Σάουρον ότι θα υποκύψει ευκολότερα. Οι Άνθρωποι υπέκυψαν μετά από μερικές εκατοντάδες χρόνια οδηγώντας τους να μετατραπούν στα στοιχειά, γνωστά ως Νάζγκουλ. Οι Νάνοι όμως δεν υπέκυψαν ποτέ καθώς λόγω της ισχυρής φύσης τους τα Δαχτυλίδια δεν μπορούσαν να κάμψουν την αντίστασή τους και δεν τους έκαναν αόρατους όταν τα φορούσαν. Το μοναδικό αρνητικό ήταν ότι χρόνο με το χρόνο τους έκαναν απίστευτα άπληστους και ήταν αυτός ο λόγος της πτώσης τους.

Τα τρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών

Τα τρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών δεν έπεσαν ποτέ στα χέρια του Σάουρον. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Δαχτυλίδια, τα Τρία Δαχτυλίδια των Ξωτικών δε δημιουργήθηκαν για πόλεμο και καταστροφή αλλά για να προφυλάξουν το λαό τους από το κακό. Στην αρχή τα δύο από αυτά είχαν δοθεί στον Γκιλ-γκαλάντ για να τα προστατεύσει από τον Σάουρον και το τρίτο στην Αρχόντισσα Γκαλάντριελ. Ο Γκιλ-γκαλάντ έδωσε το ένα στον Έλροντ και το άλλο στον Κίρνταν τον ναυπηγό λίγο πριν την τελευταία συμμαχία.

Για πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά

Νάρυα

Το Δαχτυλίδι που έδωσε στον Κίρνταν ο Γκιλ-γκαλάντ ονομαζόταν Νάρυα ή Δαχτυλίδι της Φωτιάς. Ήταν ένα χρυσό Δαχτυλίδι με ένα κόκκινο ρουμπίνι διακοσμημένο επάνω του. Λέγεται ότι είχε τη δύναμη να εμπνέει την ελπίδα σε όσους βρίσκονταν γύρω από τον κάτοχό του ενώ επιπλέον τον προστάτευε από την κούραση. Ο Κίρνταν έδωσε τη Νάρυα στον Γκάνταλφ όταν κατάλαβε τον αληθινό σκοπό της ύπαρξής του ως Μάια από το Βάλινορ.

Νένυα

Το Δαχτυλίδι που είχε στην κατοχή της η Γκαλάντριελ ονομάζεται Νένυα ή Δαχτυλίδι του Νερού, ήταν φτιαγμένο από Μίθριλ και διακοσμημένο με ένα διαμάντι. Η Νένυα είχε τη δύναμη να συντηρεί και να προστατεύει από το κακό και ήταν η ασπίδα του Λοθλόριεν κόντρα στην επιρροή του Σάουρον. Αν και δεν μπορούσε να προστατεύσει την πρωτεύουσα των Ξωτικών από τις επιδρομές των Όρκ – μιας και δεν ήταν φτιαγμένο για πόλεμο – μπορούσε να εξασθενίσει την θέλησή τους για διαμονή και εν τέλει να τους διώξει από το δάσος της.

Βίλυα

Το Δαχτυλίδι που είχε στην κατοχή του ο Έλροντ ονομαζόταν Βίλυα ή Δαχτυλίδι του Αέρα και ήταν το ισχυρότερο από τα Τρία Δαχτυλίδια. Η Βίλυα ήταν ένα χρύσο δαχτυλίδι διακοσμημένο με έναν μπλε λίθο – κατά πάσα πιθανότητα ζαφείρι – και είχε τη δύναμη να θεραπεύει και να διατηρεί. Με τη δύναμη της Βίλυα ο Έλροντ θεράπευσε τον Φρόντο στο Σχιστό Λαγκάδι όπως και επίσης διατηρούσε τον τόπο διαμονής του τόσο όμορφο λες και δεν είχε αλλάξει ούτε μία μέρα από τη στιγμή που χτίστηκε η πόλη του.

Το Ένα Δαχτυλίδι

Το Ένα Δαχτυλίδι δημιουργήθηκε από τον Σάουρον στο Βουνό του Χαμού και είχε όλες τις δυνάμεις των υπόλοιπων Δαχτυλιδιών ενισχυμένες σε υπερθετικό βαθμό καθώς επίσης και κάποιες ακόμα. Ο βασικός λόγος της δημιουργίας του ήταν να μπορεί να ελέγχει τα υπόλοιπα Δαχτυλίδια και κατ’επέκταση τα μυαλά των κατόχων τους. Για να επιτευχθεί αυτό το Δαχτυλίδι θα έπρεπε να είναι πολύ ισχυρότερο των υπολοίπων γι’ αυτό και ο Σάουρον εναπόθεσε ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα στο Δαχτυλίδι μετατρέποντας το σχεδόν σε μια προέκταση του εαυτού του. Το Ένα Δαχτυλίδι ήταν χρυσό και δεν είχε κάποιον λίθο να το διακοσμεί παρά μόνο ένα ξόρκι που εμφανιζόταν μόνο εφόσον το έβαζες στη φωτιά με τα λόγια να είναι τα εξής:

Τρία Δαχτυλίδια έχουνε οι Ξωτικοί οι Βασιλιάδες στο θόλο του ουρανού από κάτω

Εφτά οι Νάνοι Άρχοντες στα πέτρινά τους τα παλάτια

Εννιά οι Άνθρωποι οι Θνητοί που έχουν τη μοίρα του θανάτου

Ένα ο Μαύρος Άρχοντας, που βασιλεύει στα σκοτάδια, στης Μόρντορ τη γη, που ζουν οι Σκιές.

Ένα, όλους να τους κυβερνά και να τους βρίσκει, Ένα.

Ένα, να τους μαζεύει όλους μαζί, με μαύρα μάγια, Ένα.

Στης Μόρντορ τη γη, που ζουν οι Σκιές.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close